Na stronie internetowej sprawdziany możesz zapoznać się ze kompletnymi danymi na temat naszego wyjątkowego przedsięwzięcia. Nasza działalność obejmuje opracowywaniem sprawdzianów szkolnych na podstawie najczęściej wybieranych w kraju podręczników. Nasi kompetentni specjaliści przygotowują sprawdziany z fizyki. sprawdziany